TIN TỨC
Bản in
Danh sách khách sạn tại Quảng Bình
Tin đăng ngày: 23/9/2014 - Xem: 136
 

1. Khách sạn năm sao:

Sunsparesort

- Địa chỉ: Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3842999/ (052) 3842555

1. Khách sạn bốn sao:

Khách sạn Mường Thanh

- Địa chỉ: 119 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3811666/ (052) 3811789

K/s Sài Gòn Quảng Bình

- Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822276/ (052) 3822404

2. Khách sạn ba sao:

Khách sạn Tân Bình

- Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3812999/ (052) 3812333

Khách sạn Luxe

- Địa chỉ: 55 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3845959/ (0523) 3846363

Khách sạn Sunrise

- Địa chỉ: 89 Trương Pháp - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810666; 3813999/ (052) 3859868

3. Khách sạn hai sao:

Khách sạn Phú Quý

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810369

Khách sạn 8-3

- Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3821297 - (052) 3827888/ (052) 3823766

Khách sạn Phương Nam

- Địa chỉ: 10 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820390/ (052) 3850349

Khách sạn Công Đoàn

- Địa chỉ: 185 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822369/ (052) 3827684

Khách sạn Hằng Nga

- Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3827175/ (052) 3841917

Khách sạn Thanh Phúc 2

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810999/ (052) 3810789

Khách sạn Hoàng Linh

- Địa chỉ: 48 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3821608/ (052) 3829960

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ

- Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840088

Khách sạn Hà Nội

- Địa chỉ: 34-36 Phan Chu Trinh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3829888/ (052) 3844383

Khách sạn 68

- Địa chỉ: 68 Lê Lợi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3815668/ (052) 3815368

Khách sạn Anh Linh

- Địa chỉ: 38 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820297

Khách sạn Hữu Nghị

- Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 3822567/ 3822463

4. Khách sạn một sao:

Khách sạn Tân Ngọc Ánh

- Địa chỉ: 167 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820651

Khách sạn Du lịch Kẽ Bàng

- Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3841063/ (052) 3829673

Khách sạn Bình Dương

- Địa chỉ: 114 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822399

Khách sạn Hương Giang

- Địa chỉ: 40 Mạc Đĩnh Chi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 01699984988

Khách sạn Thanh Long

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822462

Khách sạn Hương Xuân

- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3824426/ (052) 3829703

Khách sạn Hoàng Anh

- Địa chỉ: 323 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0912037744/ (052) 3828999

Khách sạn Đồng Hới

- Địa chỉ: 50 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822289

Khách sạn Thanh Bình

- Địa chỉ: Lý Thánh Tông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820512

Khách sạn Quỳnh Trang

- Địa chỉ: 193 Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822438

5. Khách sạn chưa xếp hạng:

Khách sạn Năm Long

- Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3821851

Khách sạn Đại Nam

- Địa chỉ: 153 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840105/ (052) 3840150

Khách sạn Lương Thực

- Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822350/ (052) 3823856

Khách sạn Moonlight

- Địa chỉ: 200 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3832832/ (052) 6256119

Khách sạn Tứ Quý

- Địa chỉ: 63 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840776/ (052) 3829909

Khách sạn Song Son

- Địa chỉ: 30 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3828453/ (052) 3841837

Khách sạn Hoa Mai

- Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825831

Khách sạn Thanh Phúc 1

- Địa chỉ: 242 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3823774/ (052) 3824054

Khách sạn Kim Liên

- Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820073

Khách sạn Đường Sắt

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3844749/ (052) 3844748

Khách sạn Hương Quỳnh

- Địa chỉ: 18 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825260/ (052) 3825261

Khách sạn Khánh Huyền

- Địa chỉ: 173 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3858299

Khách sạn Thiên Long

- Địa chỉ: 16 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820519/ (052) 3820519

Khách sạn Kiến Giang

- Địa chỉ: 32 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822216

Khách sạn Thuý Nga

- Địa chỉ: 12 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3824903/ (052) 3840865

Khách sạn Phương Lan

- Địa chỉ: 175 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3851189

Khách sạn Quang Trung

- Địa chỉ: 12A Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3816311/ (052) 3817311

Khách sạn Mỹ Bình

- Địa chỉ: 43 Lê Thành Đồng - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825452

Khách sạn Hải Âu

- Địa chỉ: 78 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840191

Khách sạn Hải Yến

- Địa chỉ: Bãi biển Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810011

Khách sạn Trường Sơn

- Địa chỉ: 30 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3827007

Khách sạn Thuỳ Dung

- Địa chỉ: 40 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820727/ (052) 3859727

Khách sạn Ban Mai 2

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810755 - (052) 3810756/ (052) 3810757

Khách sạn Ngọc Bảo

- Địa chỉ: 34 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822901

Khách sạn Mỹ Quang

- Địa chỉ: 69 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0984013348

Khách sạn Thiên An

- Địa chỉ: Nguyễn An Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0914749739

Khách sạn Diệu Linh

- Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3823429

Khách sạn Ngọc Toàn

- Địa chỉ: 217 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3817666

Khách sạn Khánh Quỳnh

- Địa chỉ: 95 Lý Thái Tông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3842704

Khách sạn Bình Minh

- Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820746/ (052) 3820746

Khách sạn Hoa Mai 2

- Địa chỉ: 30 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822746

Khách sạn Dream

- Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3843732

Khách sạn Victoria

- Địa chỉ: Xã Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0972315555

Khách sạn Hoà Bình

- Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822347/ (052) 3822543

Khách sạn Thảo Trang

- Địa chỉ: TK 15 - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0912133082/ (052) 3836294

Tin tức khác:
Khu du lịch sinh thái văn hóa Vực Quành (21/11/2019)
Mùa sương xứ Huế nhìn từ trên cao (21/11/2019)
Vẻ đẹp xứ dừa Bến Tre (21/11/2019)
Hơn 370.000 lượt khách đến tham quan Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (23/9/2014)
Quần thể di tích Cố đô Huế (23/9/2014)
Danh sách khách sạn tại Quảng Bình (23/9/2014)
Nhà hàng Phong Nha Quán (23/9/2014)
Danh sách nhà hàng ăn ngon tại Đồng Hới Quảng Bình (23/9/2014)
Bảng giá vé máy bay tại Đồng Hới Quảng Bình (23/9/2014)
Khu du lịch suối nước khoáng nóng Bang (23/9/2014)
Bãi Đá nhảy - điểm du lịch lý thú (23/9/2014)
Vũng Chùa - đảo Yến, một vùng non nước thiêng liêng (23/9/2014)
Di chỉ khảo cổ học Bàu Tró (23/9/2014)
Khu nghỉ dưỡng Sun Spa Resort Quảng Bình (23/9/2014)
Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh (23/9/2014)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH QUỐC TẾ
ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Du lịch trong nước - 0968.682.289

Du lịch nước ngoài - 0968.682.289

Văn phòng - 0912.363.390
Hôm nay: 34
Tất cả: 38,047
DỊCH VỤ CÔNG TY
 

🌏 Công ty CP Du lịch và Thương mại Happy Land
🏡 Trụ sở: Số 35 Dương Vân Nga, TP Vinh, Nghệ An
☎️ Điện thoại: 0912.363.390 - 0968.682.289
📩 Email: happylandtourna@gmail.com
⛔️ Website: http://happylandtour.com/

Tin tức
  • Khu du lịch sinh thái văn hóa Vực Quành
  • Mùa sương xứ Huế nhìn từ trên cao
  • Vẻ đẹp xứ dừa Bến Tre
  • Hơn 370.000 lượt khách đến tham quan Vườn Quốc gia
  • Quần thể di tích Cố đô Huế
  • Danh sách khách sạn tại Quảng Bình
  • Nhà hàng Phong Nha Quán
  • Danh sách nhà hàng ăn ngon tại Đồng Hới Quảng Bình
  • Design by TVC Media